index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی دانشگاه شاهرود

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir معرفی نشریه ❇️فصلنامه علمی «#قرآن و علوم اجتماعی » 🔘صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم/ دانشکده شاهرود 🔘مدیر مسئول: دکتر داود صائمی 🔘سردبیر: دکتر ابراهیم ابراهیمی 📌از كليه اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان دعوت مي‌شود مقالات خود را براي چاپ به مجله ارسال نمايند. این مجله در پاسخ به کاربردی سازی معارف قرآن و عترت با رویکرد علوم اجتماعی پایه گذاری شده است و در نظر دارد رتبه علمی از وزارت علوم کسب نماید. 💠اولویت های پژوهشی: 🔖 کاربردی سازی آموزه های قرآن و حدیث در مسائل اجتماعی 🔖 بررسی مسائل اجتماعی با رویکرد دینی و به طور...