index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

آثاری از بانوی هنرمند سارا مجیدی

علف های هرز نا امیدی را از باغچه های خیالم هرس کرده ام من در روزگار خاکستری امید را در آغوش گرفته ام و تاب آورده ام دشواری این راه را به گامهایم جان تازه بخشیده ام در دلم درخششی پدید آمد من اهل بیراهه ها نیستم رهسپار مقصدی روشنم حتی بی فانوس راه را خواهم یافت   ❤️💎 میان ما و زمان دریچه ایست به نام امید که انعکاس صدای آمال هایمان درون ذهنمان جاریست آرزوهایمان سالهاست میان بقچه ای در پستو جا مانده بیاوریم و بگشاییم شاید خاک برخاسته از آن ها روی بال‌های مرغ آمین نشیند نبض...