index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

فردین احمدی,قلم شما,معرفی تازه های کتاب

بازدید دکتر زاکانی شهردار تهران از غرفه انتشارات بین المللی حوزه مشق

شهردار تهران از غرفه انتشارات بین المللی حوزه مشق بازدید کرد.       دکتر زاکانی ضمن بازدید از کتاب های انتشارات حوزه مشق با دکتر فردین احمدی پیرامون اوضاع چاپ و نشر به گفتگو پرداختند. دکتر احمدی با انتقاد از شرایط چاپ و نشر و عدم حمایت مسئولین از بخش خصوصی و توجه بیش از اندازه به ناشران و نویسندگان و فعالان نور چشمی گلایه خود را بیان کرد،در انتها دکتر زاکانی از دکتر احمدی تشکر و قدردانی کردند،دکتر احمدی کتابی از تازه های نشر را به رسم امانت به دکتر زاکانی تقدیم کردند تا به دست مقام معظم...