index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

چند اثر خواندنی از بانوی هنرمند بتی کبیری

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir شهر شعرهایت چله نشینم می‌کند قبل از هزاره ی دوم قبل از میلاد از قسطنطنیه نگاهت تا همین قونیه آوازه خوانت میشوم به سما خانه می رسم کمی صبر در سکوت مرا مهمان کن آوازه خوان ها چه میدانند که شمس با مولانا چه کرد سلطان ولد در کدام حجره به چله نشست به تاریخ اعلام کن بغض هزارساله کدام قرن واژه ها را دور زده است...؟ اصالت پنج هزارساله کدامین گیسو مرا تا اوج بودن می برد ... گریه کدام  زن در انتهای خیابان جمهوری اشک های آزادی  را به نیش  می‌کشد...؟!! خوب که نگاه می کنم تمام...