index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

اثر« بررسی علل بزهکاری دانش آموزان شهر ملارد و امکان پیشگیری اجتماعی رشد مدار » به قلم وهب احمدی اولیا...

اثر« بررسی علل بزهکاری دانش آموزان شهر ملارد و امکان پیشگیری اجتماعی رشد مدار » به قلم وهب احمدی اولیا نامزد برترین کتاب چهارمین دوره کتاب سال حوزه مشق شد.   چهارمین دوره کتاب سال حوزه مشق برگزار می‌شود/ تلاش برای حفظ هویت فرهنگی انتشارات بین المللی حوزه مشق با همکاری فرهنگسرای رسانه و فرهنگسرای گلستان چهارمین دوره از کتاب سال حوزه مشق را برگزار می‌کنند. دکتر فردین احمدی در گفت و گو با ما بیان کرد: به همت انتشارات حوزه مشق و مشارکت فرهنگ سرا های رسانه و گلستان مراسم اختتامیه چهارمین دوره کتاب سال حوزه مشق در ۱۴...