index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

شاعران و نویسندگان,قلم شما,گفت و گو با هنرمندان

گفت و گوی صمیمی با بانوی هنرمند حمیده بقالی _انتشارات حوزه مشق

مصاحبه باشاعران             لطفا خودتان را برای مخاطبان مجموعه بزرگ حوزه مشق معرفی کنید: _حمیده بقالی زاده ی خوزستان، شهرستان باوی، متولد ۱۸ اردیبهشت سال ۷۳ و کارشناسی ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه شهید چمران اهواز را دارم. معلم هستم. معمولاً شاعران از کجا الهام می‌گیرند؟ آیا شما نیز الهام‌گیری‌های خاصی دارید؟ _از هر کجا که آن ها را به احساس و تفکر وادارد. جای ثابت و خاصی ندارد. شاعر نگاه می کند، برانگیخته و متوجه می شود، فکر می کند و بعد می نویسد. شعر برای شما به عنوان یک شاعر چه معنا و...