index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

راهکارهای تبدیل پایان نامه و رساله دکتری به کتاب

راهکارهای تبدیل پایان نامه و رساله دکتری به کتاب  امروزه تعداد دانشجویان و طلاب افزایش یافته است و تعداد پایان‌نامه‌ها نیز نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته‌اند. در این میان برخی از افرادی که از پایان‌نامه خود دفاع کرده‌اند تمایل دارند که پایان‌نامه خود را به صورت کتاب منتشر کرده تا علاوه بر تقویت رزومه خود، دیگران بتوانند از نوشته‌های آنان استفاده کنند. در ادامه راهکارهایی بیان می‌شود که اگر آن‌ها رعایت شده و همگی انجام شود، پایان‌نامه دفاع شده در هر رشته ای قابلیت چاپ به صورت کتاب را پیدا کنند.   1- گرفتن اجازه از دانشگاه یا...