index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

راهکارهای تبدیل پایان نامه و رساله دکتری به کتاب

راهکارهای تبدیل پایان نامه و رساله دکتری به کتاب  امروزه تعداد دانشجویان و طلاب افزایش یافته است و تعداد پایان‌نامه‌ها نیز نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته‌اند. در این میان برخی از افرادی که از پایان‌نامه خود دفاع کرده‌اند تمایل دارند که پایان‌نامه خود را به صورت کتاب منتشر کرده تا علاوه بر تقویت رزومه خود، دیگران بتوانند از نوشته‌های آنان استفاده کنند. در ادامه راهکارهایی بیان می‌شود که اگر آن‌ها رعایت شده و همگی انجام شود، پایان‌نامه دفاع شده در هر رشته ای قابلیت چاپ به صورت کتاب را پیدا کنند.   1- گرفتن اجازه از دانشگاه یا...
قلم شما

راهکارهای تبدیل پایان‌نامه و رساله دکتری به کتاب در انتشارات حوزه مشق

راهکارهای تبدیل پایان‌نامه و رساله دکتری به کتاب امروزه تعداد دانشجویان و طلاب افزایش یافته است و تعداد پایان‌نامه‌ها نیز نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته‌اند. در این میان برخی از افرادی که از پایان‌نامه خود دفاع کرده‌اند تمایل دارند که پایان‌نامه خود را به صورت کتاب منتشر کرده تا علاوه بر تقویت رزومه خود، دیگران بتوانند از نوشته‌های آنان استفاده کنند. در ادامه راهکارهایی بیان می‌شود که اگر آن‌ها رعایت شده و همگی انجام شود، پایان‌نامه دفاع شده گرفتن اجازه از دانشگاه یا حوزه و استادراهنما پایان‌نامه‌ها به لحاظ حقوقی و قانونی متعلق به دانشگاه و پژوهشگاه‌ها و...
قلم شما

هزینه تبدیل پایان نامه به کتاب_ انتشارات حوزه مشق

هزینه تبدیل پایان نامه به کتاب_ انتشارات حوزه مشق   ۱٫ ویرایش پایان نامه توجه: در این مرحله محتوای پایان نامه به فرمت کتاب تبدیل می شود (در صورتی که عیناً متن پایان نامه به کتاب تبدیل شود نویسنده کار خاصی انجام نداده است و در زمان مصاحبه امتیازی دریافت نمی کند که متأسفانه در برخی از انتشارات غیر حرفه ای (با هزینه های پایین) به همین شکل فرآیند انجام می شود. انتشارات حوزه مشق به عنوان اولین انتشارات در سراسر ایران که کار تبدیل پایان نامه به کتاب را انجام داده است در ۵۰ رشته دانشگاهی دارای تیم متخصص...