index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

فردین احمدی,قلم شما

یادداشت دکتر فردین احمدی به مناسبت روز معلم_انتشارات بین المللی حوزه مشق

با سلام و ادای احترام به روح پاک استاد شهید مرتضی مطهری و تمامی معلمانی که در این مسیر، قلم به دست گرفته و درس آزادگی و انسانیت آموخته‌اند، همکاران گرامی، دانش‌آموزان عزیز، و همه‌ی کسانی که دست در دست معلم، قدم در راه دانش گذاشته‌اند، روز معلم، روز بزرگداشت کسانی است که با چراغ دانایی، روشنایی بخش خرد و وجدان جامعه هستند. این روز، یادآور فداکاری‌ها، تعهد و مهربانی‌های بی‌شماری است که در سایه‌سار پرورش اندیشه‌ها و روح‌ها به جریان افتاده است. به عنوان یک معلم و استاد دانشگاه، این افتخار را دارم که بگویم هر انسانی که امروز...