index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

گفت و گو با هنرمندان

گفت و گوی صمیمی با بانوی هنرمند حدیث تاج نسایی _نشر حوزه مشق

مصاحبه برای شاعران لطفا خودتان را برای مخاطبان مجموعه بزرگ حوزه مشق معرفی کنید: حدیث تاج نسایی هستم متولد بیجار. نوشتن دلنوشته را خیلی دوست دارم. معمولاً شاعران از کجا الهام می‌گیرند؟ آیا شما نیز الهام‌گیری‌های خاصی دارید؟ خیر ذهنم را آزاد میکنم و مینویسم شعر برای شما به عنوان یک شاعر چه معنا و ارزشی دارد؟ مفهومی پر از احساس و زندگی آیا شما فرآیند خاصی برای نگارش شعر دارید؟ خیر طرح موضوعات در شعر برای شما چقدر اهمیت دارد؟ آیا موضوعاتی خاصی را ترجیح می‌دهید؟ موضوعاتی که به حال دلم نزدیک‌ترند. چگونه با نقدها و انتقادات به شعر...