index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

مائده ابراهیم زاده را بهتر بشناسیم

  مائده ابراهیم زاده متولد ۱۳۸۰/۱۰/۱۵ اصالتا یزدی اما ساکن تهران هستم   زمانی که دانش آموز بودم این استعداد را درون خودم کشف کردم و بعد ها متوجه شدم پدر هم دستی بر قلم داشته اند و این جوهر را از پدرم به ارث برده ام به خاطر دارم انشاهایی که در مدرسه می‌خواندم تمام کلاس را به وجد می آورد و این جرقه ای بود برای ادامه دادن مسیری که می‌دانستم پر پیچ و خم است اما در نهایت نتیجه می‌دهد نوجوان ۱۷ ساله ای بودم که اولین کتابم را چاپ کردم مایه مشاهداتم از زندگی ناچیز بود...