index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

بمناسبت تولد حمید درکی

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir فلسفه حرف می آورد و عرفان سکوت   آن عقل را بال وپر می دهد و این عقل را بال و پر   می کند   آن نور است و این نار   در سر است و این در سینه   ازآن دلشاد شوی و از این دلدار   از آن خدا جوی شوی و از این خدا خو   آن به خدا کشانده و این به خدا رساند   آن راه است و این مقصد   آن شجر است و این ثمر   آن فخر است و این فقر   آن کجا و این کجا .....    ...
قلم شما

یاقوت قرمز رنگ به قلم استاد حمید درکی

https://hozeyemashgh.ir یاقوت قرمز رنگ   یاقوت دختر جوان 17 ساله روستائی در حالیکه با یک مینی بوس قدیمی به شهر نزدیک می شد، به یاد نصایح خاله صغری افتاد : یاقوت جان حالا که دیگه پدرت به رحمت خدا رفته ، تو تنها شدی. منم که پام لب گوره و مادرت کبری تو رو هنگام وضع حمل به من سپرد و سر زا از دنیا رفت. من هم خاله بودم برات هم مادر، دیگه در روستا مرد جوونی نمونده ، همه برای کار و تشکیل خانواده به شهر رفتند و در روستا فقط چند پیرمرد و پیرزن مثل من باقی...
قلم شما

جدیدترین اثر از استاد حمید درکی

https://hozeyemashgh.ir از وقتی تو رفتی !   بلبلان خاموشند   غنچه ها پژمردند   درختان سبز نمی شوند   خورشید بیش ازصبح کاذب   فجر صادق ندارد   ماه در آسمان بدر کامل نمی شود   تاریکی و ظلمت تن پوش   عزای طبیعت فسرده شده است   از وقتی که تورفتی !   سفره ما بی نان شده است   گندم درمزارع رنگ زرین خود را ازدست داده است   اما وقتی تو بیائی   آفتاب از مشرق می دمد   جویبارها از آب پرمی شوند   ومزارع شاداب وسبزپوش   وقتی توبیائی   بلبلان نعره مستانه سر می...