index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

شعرهایی که در چمدانت جا نشدند

  نوشته ای از دکتر فردین احمدی: زمانی که سوت قطار فریاد می‌زند و پایان انتظار فرا رسیده است فصل هایی با الفبای جاودانگی به بدرقه ی تو آمده‌اند   شعرهایی که در چمدانت جا نشدند از زبان دیوان حافظ بر لبانت است و سماعی چون بی قراری مولانا در دلت نشسته‌اند   لحظه‌ی وداع شمس وجودت یادی همیشگی در پهنه ی تاریخی اما برای من یادی از عشق توست   تو را به دست یاد سپردند ولی عشق تو در دل من همیشه باقیست و با هر نفسی که می‌کشم آرزوی دیدارت را در دلم می‌پرورانم   با الفبای...