index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

اثری از بانوی هنرمند راحله عاشوری _نشر حوزه مشق

برای رفتگان سینه میشود آرد را الک کرد در ماهیتابه تفت داد وبین همسایه ها پخش کرد؟ میشود گفت ببخشید آقا خانم برای  رفته ام فاتحه بخوانید؟ تو رفته ای از جهان نه از قلبم وبرای آنکه از قلب می رود جای سنگ حفره ای ست که میتوانی انگشتانت را به اعماقش ببری و هیچ را لمس کنی نمیشود با دو انگشت بر جای خالی کسی زد سوره ای خواند و آرام شد نمیشود یک مشت از خالی را روی چارقد عزا ریخت و داغ سینه را سرد کرد قسم به تاسیان به غلیظ ترین  حالت  تنهایی به اولین بارانی...