index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

استخراج مقاله از پایان نامه وتقویت رزومه شغلی _نشر حوزه مشق

استخراج مقاله از پایان‌ نامه علاوه بر این که راه را برای اخذ مدرک تحصیلی شما هموارتر می‌کند، مزایای دیگری نیز دارد که از این مزایا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:   تقویت رزومه شغلی: چاپ مقاله حتی در تعداد کم نیز می‌تواند در مصاحبه‌های شغلی برای شما یک رزومه بسیار قوی باشد که نظر کارفرما را هر چه بیشتر به سمت شما جلب می‌کند. در نظر داشته باشید که می‌توان از هر پایان‌نامه حدود ۲ یا ۳ مقاله استخراج کرد؛ بنابراین در صورتی که در نگارش و چاپ مقالات خود دقت کافی داشته باشید، می‌توانید احتمال قبول درخواست...