index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

احمد رضا احمدی هیچگاه متوقف نمی شود او نمادی برای قلم است    

مهدی بیرانوند: احمد رضا احمدی هیچگاه متوقف نمی شود او نمادی برای قلم است     مهدی بیرانوند با نام هنری ( روژمان )، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه نگار در یاداشتی به مناسبت درگذشت استاد احمدرضا احمدی شاعر و نویسنده ایرانی به بررسی زندگی و آثار ایشان پرداخته است         من بسیار گریسته‌ام هنگامی که آسمان ابری است مرا نیت آن است که از خانه بدون چتر بیرون باشم   من بسیار زیسته‌ام اما اکنون مراد من است که از این پنجره برای باری جهان را آغشته به شکوفه‌های گیلاس بی هراس بی محابا ببینم  ...