index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

اگرالفبای دفاع از زن را میدانستند …

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir حال در دوره ای از انقلاب قرار گرفته ایم که از همه طرف مورد هجمه دشمنان به اصطلاح دوست آزادی اطراف ما را احاطه کرده اند. دشمنان دوست نمایی که اینبار ستون خانواده را هدف قرار داده است.اینبار زن را که نقطه پرگار خانواده است و همه حول محور او زندگی را به گردش در می آورند او که با بودنش آرامش را با خنده اش شادی را وبا حس مادریش تمام دنیا را برای خانواده خود بهشت کرده است. به هر حال هر چه از اوصاف یک زن گفته شود باز هم واژه کم می آوریم تا او...