index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

اثری از بانوی هنرمند زهرا الهی راد

https://hozeyemashgh.ir   درد پنهان و غم و غصه و دوری و فراغ همه یکجا شده اند جمع میانِ دلِ من من و تنهایی و دلتنگی و بی حوصلگی وای از آن عشقِ پر از غصهء بی حاصلِ من   * خون جگر کردی و دل کندی ز ما تکلیف چیست؟ این همه جور و جفا در حقِ گل انصاف نیست   *   کاش چشمت رخِ زیبایِ مرا یک زمان باز تماشا می کرد در دلِ یخ زدهء بی روحت عشقِ من زلزله بر پا می کرد   *   من هر چه نوشتند برایم غم بود بنیاد به سرنوشتِ...