index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

گفت و گوی صمیمی با بانوی هنرمند زهرا یزدانی _نشر حوزه مشق

سوالات مصاحبه با نویسنده داستان لطفا خودتان را برای مخاطبان مجموعه بزرگ حوزه مشق معرفی کنید: خوب من زهرا یزدانی هستم، مدرک دانشگاهیم کارشناسی حقوق قضایی هست. چه چیزی شما را به نوشتن داستان علاقه‌مند کرده است و چگونه شروع کرده‌اید؟ خوب ابتدا داستان نبود، لذت از زیبایی‌های ادبیات را از کودکی احساس کردم و در ادامه تاییدی که از مخاطب می گرفتم، اولین انگیزه را از معلم چهارم دبستان گرفتم معنی این شعر را پرسید: توانا بود هر که دانا بود. خوب هیچ کس جواب نداد من گفتم:«یعنی توانایی هر کس به دانایی اوست.» معلمم آن قدر تعجب و...