index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

نخستین رویداد ملی و بین المللی رهیافت های نوین سوادآموزی در زیست بوم جدید

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir سازمان نهضت سوادآموزی برگزار میکند: نخستین رویداد ملی و بین المللی رهیافت های نوین سوادآموزی در زیست بوم جدید رسا محورها: ایده ها و راهکارها (مقالات، پژوهش ها، طرح های اجرایی و...) محصولات و تولیدات (سکوها، نرم افزارها، بازی های آموزشی و...) جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در رویداد میتوانید به آدرس زیر مراجعه نمایید. http://rasa.lmo.gov.ir