index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

معرفی تازه های کتاب

با کتاب ریشه های مخفی بیشتر آشنا شویم

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir این کتاب یک رمان در ژانر اجتماعی و عاشقانه است؛ موضوع کتاب در مورد دو دوست صمیمی به نام امیر و شهاب هست که با صمیمت مثال نزدنی و عشق برادرانه ای که به هم دارند؛ در مسیر مشکلاتی که قرار میگیرند سعی در کمک و یاری رساندن به هم دارند؛ در این راه آنها با محدودیت‌هایی از جانب خانواده هایشان و‌ شرایطی که در داستان ارائه داده شده مواجه میشوند. در این بین در زندگی شخصی هر کدامشان اتفاقاتی رخ میدهد که در پایان با وجود آن اتفاقات متوجه حقایقی میشوند که زندگی شان را با تغییراتی مواجه...