index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

فردین احمدی,قلم شما,معرفی تازه های کتاب

دکتر علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت از غرفه انتشارات حوزه مشق بازدید کرد.

دکتر علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم از غرفه انتشارات بین المللی حوزه مشق بازدید کرد.   سخنگوی دولت ضمن بازدید از غرفه انتشارات و تورقی به کتاب های این نشر زدند و همچنین با دکتر فردین احمدی گفتگویی پیرامون اوضاع چاپ و نشر و بیوگرافی مجموعه حوزه مشق انجام دادند.             سی‌وپنجمین دوره نمایشگاه کتاب تهران (1403)، در دو قالب نمایشگاه مجازی و فیزیکی و با تکرار تجربه حضور ناشران و با شعار «بخوانیم و بسازیم» برگزار می‌شود. شمارش معکوس برای آغاز نمایشگاه کتاب ۱۴۰۳ تهران آغاز شده است. این دوره از بزرگترین رویداد...