index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

گفتگوی صمیمی با بانوی هنرمند سلاله (فاطمه) عباسی _نشر حوزه مشق

مصاحبه با شاعران لطفا خودتان را برای مخاطبان مجموعه بزرگ حوزه مشق معرفی کنید: سلام من سلاله (فاطمه) عباسی هستم،متولد خرداد ۷۱ ،فوق لیسانس it ‌ معمولاً شاعران از کجا الهام می‌گیرند؟ آیا شما نیز الهام‌گیری‌های خاصی دارید؟ نه،من معمولا خیلی ناراحت باشم یا خیلی خوشحال شعر میاد به ذهنم شعر برای شما به عنوان یک شاعر چه معنا و ارزشی دارد؟ یک ارزش خیلی بزرگ به معنای آرامش،یک پناه برای لحظات بی پناهی، و اگر شعر نبود... من...قطعا...!! زیر بار این همه درد می مردم. آیا شما فرآیند خاصی برای نگارش شعر دارید؟ من هم مثل تمامی شاعرها اول...