index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

گفت و گوی مجله کشف استعداد برتر با خانم سمیه بیگدلی از هنرمندان انتشارات حوزه مشق

۱/لطفاً خودتون رو برای مخاطبین ما معرفی کنید.  سمیه بیگدلی هستم متولد سال ۱۳۶۲ ۲/علاقه ی شما به نویسندگی از چه زمانی شروع شد؟ خیلی سال قبل به ذهنم خطور کرد اما جدی نبود، تقریبا پس از اتمام دوره ارشد تصمیم به نوشتن کتاب گرفتم ۳/از چه زمانی کتاب نوشتن برای شما جدی شد؟ تقریبا اواخر سال ۱۴٠٠ ۴/نظر خانواده در مورد کتاب نوشتن شما چه بود؟ استقبال خوبی کردند و همچنین مشوق بودند ۵/در چه قالب هایی کتاب مینویسید ؟ در حیطه روانشناسی،  خوداگاهی،  شناخت خود ۶/در بین نویسندگان بعد از انقلاب کدام را موفق میدانید؟ به نظر من...