index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

گفت و گو با هنرمندان

گفت و گوی مجله کشف استعداد برتر با خانم سمیه محمد جانزاده _انتشارات حوزه مشق

لطفا خودتان را برای مخاطبان مجموعه بزرگ حوزه مشق معرفی کنید:باسلام و احترام:سمیه محمدجانزاده هستم بانام ادبیاتی "کهربا" ،شاعر،نویسنده و دوستدار ادبیات،از استان مازندران،شهرستان "بابل" معمولاً شاعران از کجا الهام می‌گیرند؟ آیا شما نیز الهام‌گیری‌های خاصی دارید؟الهام گرفتن شاعر،به نظر من از موضوعاتی که خودشاعر که اصولا به آنها گرایش دارند؛ سرچشمه میگیرندو موضوعاتی که برایشان حائز اهمیت است.و درواقع همان موضوعات بعضا می شوند سوژه ای برای نوشتن. شعر برای شما به عنوان یک شاعر چه معنا و ارزشی دارد؟برای من شعر معنای زندگی است و به نوعی اگر زندگی تهی از شعر بود، برایم معنا و مفهومی نداشت.گاه...