index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

انتشارات مناسب برای چاپ کتاب شعر _نشر حوزه مشق

چاپ مجموعه شعر – چاپ کتاب   برای چاپ کتاب شعر نیز باید مانند سایر کتاب ها یک سری مراحل قانونی طی شود. در این بخش به چاپ مجموعه شعر خواهیم پرداخت. جایگاه شعر در خوانده های ایرانی ادبیات فارسی بسیار غنی بوده و جایگاه ویژه ای دردنیا دارد. بسیاری از شاعران قدیمی ما که در قرن های گذشته می زیسته اند، در دنیا شناخته شده و طرفداران زیادی دارند. از جمله این شاعران می توان به مولانا، سعدی، حافظ، فردوسی و غیره اشاره کرد. البته لازم به ذکر است که اشعار امروزی تغییر زیادی کرده و دیگر اشعاری به...