index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

گفت و گو با هنرمندان

گفت و گوی مجله کشف استعداد برتر با خانم صبا جدکاره از هنرمندان انتشارات حوزه مشق

لطفا خودتان را برای مخاطبان مجموعه بزرگ حوزه مشق معرفی کنید: صبا جدکاره متخلص به آلنوش شاعر دانشجو زبان و ادبیات فارسی شیراز سرودن شعر را به صورت حرفه ای از ۱۲ سالگی شروع کردم معمولاً شاعران از کجا الهام می‌گیرند؟ آیا شما نیز الهام‌گیری‌های خاصی دارید؟ اغلب از حافظ و طبیعت الهام می‌گیرند بخش عمده الهام های من از زندگی روزمره نشأت گرفته است شعر برای شما به عنوان یک شاعر چه معنا و ارزشی دارد؟ از زمانی که به یاد دارم در دنیای شعر و ادبیات غرق بوده ام و این جدایی ناپذیر است تنها می‌توانم بگویم که...