index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

آثاری زیبا از بانوی هنرمند صدیقه رفیعی

شکستن دارد سقوط شکستن دارد تکه های کدامین سرزمینم ! افغانستانِ طالبان! یا فلسطینِ اشغالی؟ درد دارد تنم درد دارد میوه ی کالِ کدامین باغِ زیتونم! آویزانِ کدام پرواز! به کدام مقصد! از کدام ارتفاع ! من از پشت بامِ‌ کدام خاطره افتاده ام!؟     ❤️   نبودنت در همه چیز ضرب می شود و ضرب در همه یعنی بی نهایت بی نهایت گم وسطِ خیلِ اعداد نه به شمار می آید نه به حساب می نشیند بی نهایت یعنی جبر جبر تنهاییِ من در خلا خالیِ از تو و منی که منها شده ام از چشم هایت و...