index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

اثری از استاد دانشگاه علی جوادی _نشر حوزه مشق

بسمه تعالی " غزه، قله‌ی کرامت و اسوه ی مقاومت.غزه یعنی ، سرزمین اتش و عطش .غزه یعنی ، کربلاى فلسطين مظلومغزه یعنی، محاصره از زمین و دریا و هوا غزه یعنی ، فرودگاه بمبهای هوشمند، موشک های هدایت شونده .غزه یعنی ، محرومیت از آب و غذا و دارو و درمان.غزه یعنی ، قتل عام کودکان و زنان و مردان بی دفاع .غزه یعنی ، منازل، مدارس ، مساجد ، بیمارستانها و دانشگاههای سوخته در آتش کین .غزه یعنی ،مدفن هزاران انسان مدفون در زیر آوارها.غزه یعنی ، پهندشت شقایق های پرپر شده اسلام .غزه یعنی ، پهندشتی که...