index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

اثری زیبا از بانوی هنرمند دکتر فریبا عباسی

شده عشقت به کسی بیشتر از حد باشد؟ هرچه خوبی بکنی با دل تو بد باشد؟!   تو به ایمان برسی اینکه کسی جز او نیست! او بر عکس تو به هرچیز مردد باشد!   تو به هر در بزنی تا که به دست آوریش، و جوابش به تو یک عمر فقط رد باشد!   بنشینی دو سه تا شعر بگویی که مگر، یکی از این همه شعری ،که بخواهد باشد!   همه دلداده ترین فرد تو را بشناسند او به دلسنگ ترین فرد زبانزد باشد   شده از نم نم باران دلت خیس شوی؟ دائما مشق تو آن مرد...