index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

آثاری زیبا از بانوی هنرمند حدیث اشرفیان

قاصدک وار از شانه ای به شانه ای نشستم پیام آور نانی وآبی فوت شدم بر دیار غربت ها آوار شدم بر بر شانه های خیابان روی سنگ فرش ها دور شدم .. دور شدم از خیال از رویا صد فرسنگ ها نیازِ حدیث ِکنج لبی بود این دم ها و بازدم ها این حدیث قاصدکی بود میان همهمه بوم رنگ ها ❤️   قاصدک   قاصدکی که تو برایم فوت کردی بر شانه هایم نشست میشد عطر تنت را با همان نفسی که به سراغم فرستادی حس کرد   کاش نامه ای به بالینش سنجاق بود   میان آن...
قلم شما

اثری زیبا از بانوی هنرمند سهیلا قلاوند

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir   پژمرده بودم چون گلی کوچک میان شوره زار دست باد بر شانه ام ، غم در گلویم تکه خار   روزی زبان بگشودم از تلخی بگویم با فغان خاموش شد با داغ اجباری ، لبم از روزگار   چون بادبان در قایقی سرکش میان جویبار در حسرت عطری ز آغوشت دلم شد بی قرار   یک قاصدک چون نامه ام را دید در دستان خود با گردش رقص لطیفی بوسه زد با افتخار   غمنامه ام را می سپارم در فراسوی زمان در کهکشانی بی غروب یا اختری در انتحار   سهیلا قلاوند https://hozeyemashgh.ir