index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

معرفی تازه های کتاب

قصه های زیبا برای کودکان زیبا

قصه‌های زیبا برای کودکان زیبا داستان‌های کوتاه فارسی داستان‌های آموزنده پدیدآور  نويسنده : خسروی‌فرد ، پروین - نويسنده : خسروی‌فرد ، هستی - نويسنده : زارعی ، لیلا - نويسنده : خسروی‌لرگانی ، النا - نويسنده : خسروی‌فرد ، هدیه ناشر  حوزه مشق شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۵۵۹-۱ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳ کد دیویی  ۸fa۳.۶۲ زبان کتاب  فارسی محل نشر  - تهران توضیحات  جلد - ۴۴ صفحه - تالیف - چاپ ۱