index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

گفت و گو با هنرمندان

اثری از هنرمند فرهیخته دکتر محمد رضا روز بهانی_نشر حوزه مشق

لطفا خودتان را برای مخاطبان مجموعه بزرگ حوزه مشق معرفی کنید: محمد رضا روزبهانی دکتری حقوق رتبه یک کشوری هستم سه سال است در حال نوشتن شعر هستم سه اثر مشترک از بنده منتشر شده معمولاً شاعران از کجا الهام می‌گیرند؟ آیا شما نیز الهام‌گیری‌های خاصی دارید؟ بله بیشتر از بابا طاهر و مولانا شعر برای شما به عنوان یک شاعر چه معنا و ارزشی دارد؟ خیلی آیا شما فرآیند خاصی برای نگارش شعر دارید؟ خیر طرح موضوعات در شعر برای شما چقدر اهمیت دارد؟ آیا موضوعاتی خاصی را ترجیح می‌دهید؟ بیشتر عرفانی و عاشقی است چگونه با نقدها و...