index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

اثری از هنرمند فرهیخته محمد فردوسی _نشر حوزه مشق

زبان فارسی و ادبیات آن به قدری غنی هست که در طول تاریخ ادبی ایران ، شاعران بسیاری به نظم کشیدن آن را به بهترین شکل انجام داده اند. کتاب اعجاز غزل نیز سخنی نظم است که قطره ای از دریای وسیع سخن را بر کاغذ خود دیده است این کتاب که شامل ۶۵ غزل میباشد توسط محمد فردوسی مهر سروده شده است.غزل های عاشقانه ی آن به توصیف معشوقی بی عیب و غزل های اجتماعی آن به کنایه بر مردم گوشه گیر و  تحسین مردم دست به خدمت پرداخته است. گاهی نیز به  درد دل و غمی سنگین ،...
گفت و گو با هنرمندان

گفت و گوی صمیمی با هنرمند فرهیخته محمد فردوسی مهر _انتشارات حوزه مشق

مصاحبه با شاعران لطفا خودتان را برای مخاطبان مجموعه بزرگ حوزه مشق معرفی کنید: (محمد فردوسی مهر متولد مهر ۷۶ اصالتا اهل همدان و ساکن قم)   معمولاً شاعران از کجا الهام می‌گیرند؟ آیا شما نیز الهام‌گیری‌های خاصی دارید؟ (معمولا از بهره گیری از شاعران دیگر یا از احساس های خاص میشود شعر ساخت من هم با خواندن اشعار حافظ فردوسی سعدی و مولانا که چهار ستون اصلی ادبیات فارسی هستند کمی حس شعرگویی بدست اوردم و توانستم در حد خود شعرهایی بسرایم البته اولین دیوانی که به دست گرفتم و خواندم دیوان پروین اعتصامی بود که ذوق زیادی در...