index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

مهدی بیرانوند سرپرست نویسندگان حوزه مشق بعنوان مدیر خبری ” رسانه ایرانیان اروپا ” منصوب شد.

مهدی بیرانوند سرپرست نویسندگان حوزه مشق بعنوان مدیر خبری " رسانه ایرانیان اروپا " منصوب شد به گزارش روابط عمومی رسانه ایرانیان اروپا:مهدی بیرانوند نویسنده، روزنامه‌نگار و پژوهشگر بعنوان مدیر " واحد خبر و رسانه " رسانه ایرانیان اروپا به مرکزیت برلین - آلمان منصوب شد. در متن معرفی و این حکم آمده است: جناب آقای دکتر مهدی بیرانوند با سمت مدیر واحد خبری رسانه ایرانیان اروپا فعالیت خود در رسانه را آغاز نموده و مسئولیت صحت و سقم اخبار، همراهی و برنامه ریزی واحد خبر رسانه را به عهده خواهند داشت. جناب بیرانوند با رزومه درخشان که عبارتند از:...