index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

مرثیه اثری از مرضیه نیکویی

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir مرثیه هنوز مرثیه خوانم، خودم برای خودم پـُرم ز شـوق نگفتن، در انزوای خودم   مگر که مرگ بخواند مرا که غیر از این نمی شوم سر مویی رها ز جای خودم   ز دوست شکوه نکردم، چنان که آخر کار وفا نمودم و ماندم، خودم به پای خودم   هزار لاله‌ی خونین جگر عطش دارم هزار تشنه به رگهای سرخ نای خودم   اگر بناست که عاشق، بمیرد از غم و درد صلاح کار در آن شد، شوم فدای خودم   بخوان قناری عاشق، دگر مجالی نیست تو بر مزار من اینک، ز شعرهای خودم   از این...