index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

اثری دلنشین از بانوی هنرمند پریا کیانی

به آینه خیره شده ام غریبه ای با چهره ی به غم نشسته به من می نگرد گمان میکنم او رو میشناسم حس میکنم آشناست ، چشمانش پر از حرف است پر از داستان هایی که از سفرهایش به مرگ داشته صدایش میکنم ، به او میگویم که تو کیستی ؟ دستش را به سویم دراز میکند ولی آینه مانع میشود ، دخترک درون آینه همه ی اُمیدش را اکنون به من بَسته . . .   پریا کیانی 💎❤️   روابط عمومی انتشارات بین المللی حوزه مشق https://hozeyemashgh.ir