index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

اثری از دکتر معصومه کردی گودرزی _انتشارات حوزه مشق

غرش طوفانی ما دیدن دارد مگر میشود انکار کرد سردمدارانی را که امروزه خبر ساز محافل سیاسی دنیا شده اند.آنانی که تا چندی پیش از هئبت شان جوامع در سکوت به سر میبردند. آنانی که این روزها در اوج بلاتکلیفی به سر میبرند. اینبار ایران‌ قد علم کرده است .مستقیما تهدید میکند و مستقیما اجرا میکند. او دارای سطح بالایی از اطمینان خاطر قرار گرفته که دستی ما فوق دستها او را همراهی میکند.در حالی که قدرتمندان جهان ، آنانی که آوازیشان در بیکران هستی طنین انداز بود.آنانی که به اصطلاح خودشان قدرت برتر منطقه که هیچ بلکه قدرت برتر...
قلم شما

اگرالفبای دفاع از زن را میدانستند …

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir حال در دوره ای از انقلاب قرار گرفته ایم که از همه طرف مورد هجمه دشمنان به اصطلاح دوست آزادی اطراف ما را احاطه کرده اند. دشمنان دوست نمایی که اینبار ستون خانواده را هدف قرار داده است.اینبار زن را که نقطه پرگار خانواده است و همه حول محور او زندگی را به گردش در می آورند او که با بودنش آرامش را با خنده اش شادی را وبا حس مادریش تمام دنیا را برای خانواده خود بهشت کرده است. به هر حال هر چه از اوصاف یک زن گفته شود باز هم واژه کم می آوریم تا او...
قلم شما

یادداشت دکتر معصومه کردی گودرزی

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir امروز که برای رفتن به نمایشگاه کتاب وقت گذاشتم با کلی مرور که چه کتابهایی را باید تهیه کنم بعد از ظهر به سمت مصلی پیش رفتم از درب اصلی داخل شده و با صحنه ای زیبا و طاق نصرتی که از گل درست کرده بودند رو به رو شدم حس زیبایی بود که بعد از چند سال که برگزار نشد و سال گذشته هم این استقبال نبود امیدوار بودم امسال رو میتونم استفاده کنم بعد از گذر از غرفه ی کودکان و نوجوانان و دیجیتال و ... رسیدیم به انتشارات دانشگاهیان از همان بدو ورود صدای همهمه میشنیدم...