index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

چهارمین شماره گاهنامه داخلی «عبور آرام » وابسته به انتشارات بین المللی حوزه مشق منتشر شد.

  چهارمین شماره گاهنامه ادبی «عبور آرام » وابسته به انتشارات بین المللی حوزه مشق منتشر شد.     مدیر مسئول: دکتر فردین احمدی   سردبیر: مژگان قمری     در این شماره آثار چند تن از هنرمندان منتشر شد از جمله :     🌹🌹     مژگان قمری:   من برای تکرار بودن‌هاحتما از دیوارِ بایدهای تو عبور خواهم کرد!   🌹🌹   معصومه قوامی:   بوی سیب می‌دهد این باور تلخ که زمستان بریده بریده است و تـــــــــــــــــــــــــــــــو از نسل پروانه‌های سوخته‌ای!     🌹🌹   مریم مصطفی مروی( دختر حوا):   مانده‌ام... با تنهاییِ عجین شده...