index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

اثریک فنجان حال خوب به قلم نجمه مرادی نامزد برترین کتاب چهارمین دوره کتاب سال حوزه مشق شد.

اثریک فنجان حال خوب به قلم نجمه مرادی نامزد برترین کتاب چهارمین دوره کتاب سال حوزه مشق شد.   چهارمین دوره کتاب سال حوزه مشق برگزار می‌شود/ تلاش برای حفظ هویت فرهنگی انتشارات بین المللی حوزه مشق با همکاری فرهنگسرای رسانه و فرهنگسرای گلستان چهارمین دوره از کتاب سال حوزه مشق را برگزار می‌کنند. دکتر فردین احمدی در گفت و گو با ما بیان کرد: به همت انتشارات حوزه مشق و مشارکت فرهنگ سرا های رسانه و گلستان مراسم اختتامیه چهارمین دوره کتاب سال حوزه مشق در ۱۴ آذر برگزار می‌شود. این دوره از کتاب سال حوزه مشق با هدف...
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند نجمه مرادی _انتشارات حوزه مشق

«آغاز و پایان ، ۵۳ ثانیه » “حال ِ دنیا را پرسیدم از فرزانه ای  گفت : یا  خوابی ست ، یا وهمی ست ، یا افسانه ای ست !”  ساعت ۶:۱۵ عصر ، همه جا شلوغ و همه در رفت و آمد ، زندگی جریان داشت ... ساعت ۶:۲۰ عصر ، آمدند در میانِ مردم  با نگاه های متعجب و ناشناخته ی مردم .... همه جا را دود گرفته بود ، صدایِ گلوله های پشت سر هم و جیغ های زنان و کودکان ... کرکره ها پایین آمدند ، خیلی ها کف مغازه ها  دراز کشیدند ، و هنوز...
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند نجمه مرادی _انتشارات حوزه مشق

جنگ فخر فروشی و چشم و‌هم چشمی در میدان زندگی ایرانیان از روزهایی که فضای مجازی ، در زندگی ایرانیان پررنگ شد و بلاگر ها و اینفلوئسنرها به الگویی برای جوانان و‌خانواده ها تبدیل شدند ، جشنهایی بی پایه و مبنا به زندگی جوانان راه پیدا کردند که هیچ پیشینه ای ندارند ،  جشن هایی که فقط برای فخر فروشی زوج ها برپا شد  و متاسفانه روز به روز  پر رنگ تر  شدند. جشن تعیین جنسیت، جشن دندونی، جشن خداحافظی مای بیبی، جشن طلاق، جشن جراحی بینی، جشن دیپلم، جشن ورود دانشگاه و ده ها جشن جدید که بهانه ای...