index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

شاعران و نویسندگان,قلم شما

شماره دو گاهنامه داخلی نجوای شاعرانه وابسته به انتشارات حوزه مشق منتشر شد.

شماره دو گاهنامه داخلی نجوای شاعرانه وابسته به انتشارات بین المللی حوزه مشق منتشر شد.     مدیر مسئول:دکتر فردین احمدی   سردبیر:زهرا خواجوند     در این شماره آثار چند تن از هنرمندان منتشر شد از جمله:     🌺🌺🌺🌺   سارا کاویانی:   بزرگ شدیم اسباب بازی هایمان عوض شد بزرگ شدیم دست بردیم در آغوش هم زخم بیرون کشیدیم زخم ها یکی یکی بلندمان کردند به زمین کوبیدند بزرگ شدیم دست بردیم در گلوی هم بغض بیرون کشیدیم کشیدیم و ترکیدند با چشم خیس باران را به تماشا نشستیم بزرگ شدیم دریا کوچک شد در کوچکی اش...