index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

اثری از بانوی هنرمند نیلوفر کاتبی _انتشارات حوزه مشق

طلوع خورشید وصال   چشمانت افسون، لبخندت شیرین قلبم را به تسخیر خود درآوردی صدایت آرامش، نگاهت امید با تو زندگی رنگ و نور گرفت سال‌ها برایت آرزو کردم شب‌های تنهایی را برایت گریستم روزها را برای دیدنت شمردم لحظه‌لحظه منتظر وصالت بودم اکنون که دستانمان در هم است دل‌هایمان پر از شوق دیدار است در این شهر ناآشنا وصال ماست که می‌درخشد همچون ستاره‌ای در شب تار در کنارت غم‌ها فراموش می‌شود لحظات مهر تو شادی می‌آفریند عشق ما از هر مرزی می‌گذرد پیوندمان استوارتر از کوه‌هاست ای عشق پاک من، ای یگانه هستی من در این شهر ناآشنا،...