index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

خانواده هنوز هم مطمئن‌ترین بستر است_انتشارات حوزه مشق

هاجر زمانی در گفت‌وگو با ایبنا بیان کرد: خیال کودک باید از دوست‌داشته‌شدن توسط والدین راحت باشد / خانواده هنوز هم مطمئن‌ترین بستر است خیال کودک باید از دوست‌داشته‌شدن توسط والدین راحت باشد / خانواده هنوز هم مطمئن‌ترین بستر است هاجر زمانی، نویسنده کتاب «دست‌هایی با عطر هلو» درباره درون‌مایه این داستان گفت: کودک باید بداند چه در حالت آشتی و چه در حالت قهر و بحث و دعوا، خانواده هنوز هم مطمئن‌ترین بستر برای اوست. مبادا خیال کند که چون با هم بحثی داشتند، دیگر دوستش ندارند. البته ما نیز باید به کودک صحبت‌کردن و رفع مساله را بیاموزیم...