index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

دیدار دکتر فردین احمدی کار آفرین عرصه فرهنگ و هنر و مشاور وزیر اقتصاد و دارایی _نشر حوزه مشق

دکتر فردین احمدی کار آفرین عرصه فرهنگ و هنر با مشاور وزیر اقتصاد و دارایی دیدار کرد. صبح روز شنبه ۹ دیماه ۱۴۰۲ دکتر فردین احمدی مدیر مسئول انتشارات بین‌المللی حوزه مشق، استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر با مهدی محمدی مشاور وزیر اقتصاد و دارایی و مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه در جلسه‌ای پیرامون وضعیت چاپ و نشر کشور و همینطور شرایط شاعران، نویسندگان و پژوهشگران این مجموعه به گفتگو پرداختند. دکتر احمدی با اشاره به اینکه نشر حوزه مشق یکی از مجموعه‌های جوان حوزه چاپ و نشر می‌باشد که بعنوان جوانترین ناشر ایران مدیریت این...