index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

اثری از زیبا از بانوی هنرمند پریوش غمگسار

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir چشم ، انتظار بیهوده است ، ماندن به راهی که هرگز نخواهی آمد فاصله ایست بین ما ... به وسعت کهکشان... و مرا یارای پرواز نیست.. چشمِ انتظار جواب نمی دهد شبیه فریادهایی در خواب برای رهایی از بن بست جسم و دیگر .... هرگز یکدیگر را نخواهیم دید تنها قرار ما در قطعهِ و ردیف... بر سنگی سیاه و سرد... با تصویر تو میسر میشود مرا ❤ روابط عمومی انتشارات حوزه مشق