index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

شاعران و نویسندگان,قلم شما

پویش بهترین شعر ،دلنوشته و داستان سال ۱۴۰۲_انتشارات حوزه مشق

انتشارات بین المللی حوزه مشق و گروه بزرگ کشف استعداد برتر پویش (بهترین شعر،دلنوشته،داستان کوتاه)برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی انتشارات بین المللی حوزه مشق، این مجموعه این پویش را راه اندازی کرده تا بهترین شعر، داستان،داستان کوتاه سال ۱۴۰۲ از نگاه اهالی فرهنگ و هنر مشخص شود. بر اساس متن فراخوان، شرکت کنندگان در این پویش داستان کوتاه، دلنوشته و شعری که امسال از شاعران و نویسندگان حال حاضر کشور شنیده اید یا خوانده اید را معرفی خواهند کرد و به این نکته اشاره می کنند که چه شعری و از کدام شاعر یا نویسنده از نظر آنها...