index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

شیعیان از قرن‌ها پیش تاکنون، اهتمام بسیاری به زیارت قبور بزرگان دینی داشته اند_انتشارات حوزه مشق

به نقل از روابط عمومی انتشارات حوزه مشق:   انتشارات حوزه مشق)_خانه مبلغین بین‌الملل تقدیم می‌کند: 🎓 دوره آموزشی کنکاشی در زیارت شیعی در جهان امروز 👤 مدرس: پیمان اسحاقی 🔅 زیارت از سنت‌های کهن و زنده در فرهنگ شیعی و در کشورهای مختلف جهان است. شیعیان از قرن‌ها پیش تاکنون، اهتمام بسیاری به زیارت قبور بزرگان دینی داشته، و نظام‌های فرهنگی پیچیده‌ای را در ارتباط با مزارات مذهبی پدید آورده‌اند. به این ترتیب، زیارت پدیده‌ای الهیاتی–تاریخی با دلالت‌های فرهنگی بسیار است... 🔅 در این دوره درسی برآنیم پدیده زیارت را از مناظر مختلفی چون فراامپراطوری و فراملی‌بودگی، قدرت، اقتصاد،...