index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

اثری از زیبا از بانوی هنرمند پریوش غمگسار

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir چشم ، انتظار بیهوده است ، ماندن به راهی که هرگز نخواهی آمد فاصله ایست بین ما ... به وسعت کهکشان... و مرا یارای پرواز نیست.. چشمِ انتظار جواب نمی دهد شبیه فریادهایی در خواب برای رهایی از بن بست جسم و دیگر .... هرگز یکدیگر را نخواهیم دید تنها قرار ما در قطعهِ و ردیف... بر سنگی سیاه و سرد... با تصویر تو میسر میشود مرا ❤ روابط عمومی انتشارات حوزه مشق
قلم شما

چشم بودی اگر، اشک میشدم 

https://hozeyemashgh.ir کوه بودی اگر، صبر میشدم گل بودی اگر، گلبرگ میشدم چشم بودی اگر، اشک میشدم اما تو .. تو نه جانی که روح باشم و از تو بروم نه ابری، که باران شوم و ببارم و نه حتی خاطره‌ای که جایی بگذارمت و بروم تو تو قافیه های نامنظم یک شعری که نه میشود آن را نوشت و نه میشود آن را خواند تو را باید به همراه نفس در سینه حبس کرد و به همراه آهی عمیق در قلب دفن کرد این پایان تو نیست که تو هیچوقت برای من آغاز نشدی تو همیشه در من ادامه داشتی...