index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

چهارمین شماره گاهنامه داخلی «عبور آرام » وابسته به انتشارات بین المللی حوزه مشق منتشر شد.

  چهارمین شماره گاهنامه ادبی «عبور آرام » وابسته به انتشارات بین المللی حوزه مشق منتشر شد.     مدیر مسئول: دکتر فردین احمدی   سردبیر: مژگان قمری     در این شماره آثار چند تن از هنرمندان منتشر شد از جمله :     🌹🌹     مژگان قمری:   من برای تکرار بودن‌هاحتما از دیوارِ بایدهای تو عبور خواهم کرد!   🌹🌹   معصومه قوامی:   بوی سیب می‌دهد این باور تلخ که زمستان بریده بریده است و تـــــــــــــــــــــــــــــــو از نسل پروانه‌های سوخته‌ای!     🌹🌹   مریم مصطفی مروی( دختر حوا):   مانده‌ام... با تنهاییِ عجین شده...
شاعران و نویسندگان,قلم شما

شماره دو گاهنامه داخلی تکیه گاه وابسته به انتشارات حوزه مشق منتشر شد.

شماره دو گاهنامه داخلی تکیه گاه وابسته به انتشارات بین المللی حوزه مشق منتشر شد.   مدیر مسئول: دکتر فردین احمدی   سردبیر: فیروزه رحمانی زاده   در این شماره آثار چند تن از هنرمندان منتشر شد.   🌺🌺🌺   حمیده محمد پور:   زندگی مست می شود با بهار آسمان آبی تر! و خورشید به عشق تو صمیمی تر میخندد و گرم تر می تابد. درخت سبزپوشان از خواب زمستانی خود، درآمده! گل با ناز و عشوه می خندد! آن هنگام، زمین سفره ی سبزش را می گشاید. قناریها با عشق می خوانند! صدای نهرها و چشمه ساران را...
شاعران و نویسندگان,قلم شما

شماره پنج گاهنامه داخلی« هنر مشق» وابسته به انتشارات حوزه مشق منتشر شد.

  شماره پنج گاهنامه داخلی« هنر مشق» وابسته به انتشارات بین المللی حوزه مشق منتشر شد.   مدیر مسئول: دکتر فردین احمدی   سردبیر: مهسا ایمانی (ماه)     در این شماره آثار چند تن از هنرمندان منتشر شد از جمله:     🌹🌹🌹🌹   زهرا محمدی:   از من آویزان است روحی گره خورده به سطر های عمودی که سپیده های  دار اند اما  همچنان لنگر انداخته ام امواجی از دفترم میگذرند که موهایت را موهایت را موهایت را ببند جنگلی زیر آب مانده است هور     🌹🌹🌹🌹   الهه گزمه(الماه):   «ماه آسمان قلبم» تو ماه در...
شاعران و نویسندگان,قلم شما

شماره سه گاهنامه ادبی «تیک تاک خیال»توسط انتشارات حوزه مشق منتشر شد.

شماره سه گاهنامه ادبی «تیک تاک خیال»وابسته به انتشارات بین المللی حوزه مشق منتشر شد.   مدیر مسئول: دکتر فردین احمدی   سردبیر: فرحناز مولائی     در این شماره آثار چند تن از هنرمندان منتشر شد ازجمله:       🌹🌹   فرحناز مولائی:   بهار لبخند بود دوران کودکی هامان چه زود خزان شد آن سادگی ها مان پشت حصار معصومیت چشمانمان قایم باشک بازی میکرد شیطنت هامان   🌹🌹   غلامعلی لطفی:   در صبح ُ سحر، نغمه یِ تیهو آید با باده یِ حق ،نامه یِ دلجو آید در وصف ِکمالاتِ حبیب ما بس در شعر...
شاعران و نویسندگان,قلم شما

شماره دو گاهنامه داخلی نجوای شاعرانه وابسته به انتشارات حوزه مشق منتشر شد.

شماره دو گاهنامه داخلی نجوای شاعرانه وابسته به انتشارات بین المللی حوزه مشق منتشر شد.     مدیر مسئول:دکتر فردین احمدی   سردبیر:زهرا خواجوند     در این شماره آثار چند تن از هنرمندان منتشر شد از جمله:     🌺🌺🌺🌺   سارا کاویانی:   بزرگ شدیم اسباب بازی هایمان عوض شد بزرگ شدیم دست بردیم در آغوش هم زخم بیرون کشیدیم زخم ها یکی یکی بلندمان کردند به زمین کوبیدند بزرگ شدیم دست بردیم در گلوی هم بغض بیرون کشیدیم کشیدیم و ترکیدند با چشم خیس باران را به تماشا نشستیم بزرگ شدیم دریا کوچک شد در کوچکی اش...
شاعران و نویسندگان,قلم شما

شماره دو گاهنامه ادبی «تغییر مسیر» توسط انتشارات بین المللی حوزه مشق منتشر شد..

شماره دو گاهنامه ادبی «تغییر مسیر» وابسته به انتشارات بین المللی حوزه مشق منتشر شد.   مدیر مسئول:دکتر فردین احمدی   سردبیر:زهرا اسلامی       در این شماره آثار چند تن از هنرمندان منتشر شد،ازجمله:     🌺🌺   زهرا اسلامی:   صداے گنجشڪ ها که مے آید نمیدانم ذوزنقه ے کدام متساوے الساقینی در هشت ضلعے کوهے استوانه ایستاد که کنار هم شبیه لبخند هاے بلند میشویم که دیگر هیچ یڪ از گنجشڪ ها صدایمان را قطع نمی‌کنند این شاهکار هیچ نطق ے نیست جز دوست داشتنت 🌺🌺   سارا خادم:   صبح قشنگی ست کودکی با تمام...