index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

نویسنده‌ی کتاب هیس تو دختری در عرصه گویندگی و مجری‌گری درخشید.

نویسنده‌ی کتاب هیس تو دختری در عرصه گویندگی و مجری‌گری درخشید.   پریسا زارعی که در سال ۱۴۰۰ کتابش را به نام هیس... تو دختری به چاپ رساند حال بعد از دو سال در عرصه هنر و گویندگی و مجری‌گری توانمند شده است. وی یکی از هنرجوهای خواننده‌ی محبوب کشور جناب آقای رضا نیک فرجام است و در این باره میگوید که خداوند منان را هزاران بار شکر میگویم که با استاد ارزشمندم آشنا شدم و خوشحالم که در این حیطه پا نهادم. همچنین ایشان دو داستان کوتاه به نام‌های زندگی من و آبرو و آرزو دارند که در سایت‌های...